Życzenia wielkanocne poparte modlitwą.

Drodzy i Szanowni!

Niech Zmartwychwstały Chrystus sprawi, że na nowo odnajdziecie duchową motywację do pełnego wiary i ufności pójścia za Nim.

W Noc/Dzień Zmartwychwstania modlę się za Was, odprawiając Msze Św. (szczegóły w ” Wielki Tydzień“).

Proboszcz