Prośba o zaległe wpłaty za śmieci.

Drodzy i Szanowni!

Dopóki nie ustalimy WSPÓLNIE  nowych stawek za wywóz śmieci, proszę Rodziny Zmarłych o wpłatę DOTYCHCZASOWEJ kwoty 20 zł od osoby za rok kalendarzowy.

P. S. Dziękuję WSZYSTKIM, którzy w swojej osobowej dojrzałości poczuwają się do obowiązku uiszczania regularnych opłat.

Proboszcz