Wywóz cegieł.

Chrystus zmartwychwstał!
Wszystkim Zaangażowanym w prace porządkowe przy kontenerze na gruz budowlany i Wspierającym Parafię w uregulowaniu kosztów wywozu zwietrzałych cegieł, składowanych dotychczas obok kościoła farnego, DZIĘKUJĘ za życzliwość i pomoc.

Proboszcz