Trzecia Niedziela Adwentu (11 grudnia)

Trzecia Niedziela Adwentu (11 grudnia)
 1. Intencje mszalne na dzisiaj:
  8.00 ++ Rodzice: Janina i Michał; Helena i Stanisław
  9.30 Unisław Śl. ++ Maria i Władysław oraz + Andrzej
  11.30 + Andrzej
  12.45 + Alfreda (gregoriańska)
  14.00 Biały Orzeł Za Chorych
 2. Intencje mszalne w ciągu tygodnia: + Alfreda (Msze gregoriańskie).
 3. Roraty w poniedziałek(Sokołowsko) i środę (Unisław Śl.) o godz. 17.00
 4. Msza św. wieczorna w piątek (Sokołowsko) ODWOŁANA – weekendowe rekolekcje adwentowe w jednej z parafii archidiecezji wrocławskiej.
 5. Msze święte w Zakładach Opieki Leczniczej w czwartek, 15 grudnia:
  a) 11.00 Waligóra Za Chorych
  b) 14.00 Biały Orzeł Za Chorych
 6. Okazja do Spowiedzi św. w czwartek, 15 grudnia:
  16.00 Unisław Śl.
  17.00 Sokołowsko
  Dziękuję Kapłanom z Dekanatu Głuszyca za posługę w konfesjonale oraz Darczyńcom, przygotowującym gorący posiłek dla duszpasterzy z zewnątrz.
 7. Dziękuję Panu Krzysztofowi Ćwioro z Unisławia Śl. za przewiezienie workowanych zmieszanych odpadów z cmentarza parafialnego w Unisławiu Śl. do podstawionego, na zlecenie Parafii, kontenera SANICOM Lubawka. Nieczystości zostały zlokalizowane bliżej bramy wjazdowej cmentarza. Dziękuję Panu Janowi Wicherskiemu, Jego Małżonce Annie i Osobom z Nim współpracującym za wcześniejsze przygotowanie odpadów i prace na rzecz zachowania czystości w miejscu ich składowania. Parafia co miesiąc płaci 128 zł tytułem wywozu nieczystości, składowanych w dwóch pojemnikach. Wobec znacznej ilości śmieci, niemieszczących się w/w  wywóz ekstra wyniesie w przybliżeniu 300 zł (za podstawienie kontenera na 5 dni) oraz 500 zł za tonę odpadów zmieszanych. Proszę Dysponentów Grobów o terminowe uiszczanie opłat za wywóz cmentarnych nieczystości (20 zł na rok kalendarzowy za jedną osobę pochowaną na cmentarzu).
 8. W Czwartą Niedzielę Adwentu zastąpi mnie ks. dr Włodzimierz Binkowski, Oficjał Sądu Duchownego w Świdnicy.
 9. Pozostało jeszcze kilka świec Świdnickiej Caritas, rozprowadzanych w ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (10 zł/szt.) oraz pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Zapraszam do zabrania ich ze sobą do domu.
 10. Intencje na niedzielę (18 grudnia):
  8.00 + Alfreda (gregoriańska)
  9.30 Unisław Śl.+ Leonard Uczestników pogrzebu
  11.30 ++ Rodzice: Czesława (Ona) w 24 r. śm. i Stanisław (On) oraz ++ Stanisława (Ona)- Siostra, + Jerzy -Szwagier , + Krzysztof