Podziękowania (Unisław Śl.).

Chrystus Zmartwychwstał!

Pragnę podziękować Hojnym i Szczodrym Parafianom z Unisławia Śląskiego za złożone Ofiary na opłacenie bieżących rachunków i innych zobowiązań Parafii (w tym energia elektryczna, artykuły liturgiczne, preparaty do dezynfekcji wnętrza kościoła).
Modlę się w Waszych intencjach Drodzy i Szanowni, śpiewając w maju  litanię loretańską.

Proboszcz