Podziękowania.

Szanowni i Drodzy!

Gdyby nie Wasze zaangażowanie, nasze kościoły nie zostałyby zewnętrznie przygotowane na obchody Wielkiego Tygodnia. Dziękuję za sprzątanie i dekorowanie, za kwiaty, czyste ławki i zmienione obrusy.

Proboszcz