Ogłoszenia duszpasterskie (15 grudnia br.)

  1.  Dziękuję ks. Kamilowi za czas dla nas i z nami, za konferencje i obecność w konfesjonale.
  2. Cieszę się z KAŻDEJ/KAŻDEGO Odważnej/Odważnego, którzy zdobyli się na adwentową Spowiedź.
  3. W poniedziałek, 23 grudnia przyjedzie do nas ks. Piotr – Ojciec duchowny Naszego Seminarium. Będzie spowiadał w Unisławiu od godz. 16.00, a w Sokołowsku od godz. 17.00.
  4. Dziękuję za datki na rzecz ubezpieczenia naszych świątyń, składane przy okazji dystrybucji opłatków na stół wigilijny.
  5. Dziękuję także grupie Parafian za ufundowanie nowych lampek choinkowych, jak i kompletów dwukolorowych  bombek.
  6. Zapraszam w środę (godz. 11) do zrobienia świątecznych porządków w naszym kościele parafialnym.
  7. Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na ścieżce wiodącej do kościoła w Sokołowsku. Szczególne podziękowania składam Trzem Panom Strażakom z Naszej OSP.