Ogłoszenia (6 września br.)

Ogłoszenia (6 września br.)
 1. Dziękuję Rodzicom Uczniów Klasy Czwartej ( z Unisławia Śl. i Sokołowska) za obecność
  i zaangażowanie podczas Mszy Św. Białego Tygodnia.
 2. Dziękuję Uczestnikom wieczornych Mszy św. w dni powszednie ( Sokołowsko) za  przyjęcie zaproszenia na sobotni posiłek w siedzibie Parafii. Jestem też wdzięczny Pani Józefie
  i Panu Ryszardowi za przygotowanie obiadokolacji.
 3. Gratuluję Tymoteuszowi z Klasy Pierwszej odwagi, a Jego Rodzicom budującej Wspólnotę Parafii postawy odpowiedzialności za chrześcijańskie wychowanie Syna
  (przyjęcie błogosławieństwa  Ucznia na progu edukacji szkolnej na Sumie o godz. 11.30).
 4.  Chrzest św. Aleksandra Piotra również  dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.30.
 5. Msze św./celebracje/modlitwy w ciągu tygodnia:
  środa, Sokołowsko, 17.00  O szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny
  17.45 + Stanisław
  czwartek,  Unisław Śl., 17.00 + Stanisław
  piątek, Sokołowsko, 17.00  + Marian
  17.45 – 20.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  sobota, Unisław Śl., Chrzest św. Leny Sandry, 12.00
                   Sokołowsko, 15.00 – Msza św. z zawarciem Sakramentu małżeństwa (Monika i Marcin)
  18.00 + Anna w 1 rocz. śm.
 6. Dziękuję Uczestnikom Zebrań Grupy Inicjatyw (przyszłej Rady d/s ekonomicznych) z Unisławia Śl.  i Sokołowska (dwa niezależne gremia) za sporządzenie planu bieżących prac porządkowych
  i naprawczych w obu naszych kościołach.  W najbliższą środę w Unisławiu Śl. zostaną zabezpieczone odsłonięte fragmenty poszycia wieży kościelnej.
  Gruntowne sprzątanie zakrystii oraz ” magazynków” w Sokołowsku w sobotę, 19 września.
 7. Msze św. w przyszłą niedzielę (13 września br.)
  8.00 + Stanisław
  9.30 Unisław Śl. + Anna w 1 r. śm., + Albin w 20 r. sm.
  11.30 + Marian – od Stowarzyszenia Aktywni Seniorzy
  Drugą i trzecią odprawi ks. Mariusz – Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 8. Zachęcam Parafian do wpisywania się do zeszytu dyżurów sprzątania kościoła (odkurzanie, zmywanie i  zmiana kwiatów). Jednocześnie dziękuję Wszystkim Zaangażowanym
  w Sokołowsku i Unisławiu Śl. za dotychczasowe prace porządkowe i dekoratorskie.
  Szczególne podziękowania dla Państwa Krystyny i Andrzeja z Sokołowska oraz dla Pani Pertoneli z Unisławia Śl.
 9. Jestem wdzięczny Wszystkim Ofiarodawcom za przekazane datki „ Na Kościół” tak w formie tradycyjnej, jak i elektronicznie (przelew).
 10. Zapraszam Rodziców Uczniów Klasy Trzeciej  na Zebranie w piątek, 25 września o godz. 19.00 w sali Sołectwa Sokołowsko (organizacja Pierwszej Komunii św.)