Likwidacja kontenera na odpady zmieszane.

Drodzy Parafianie!

Nowe przepisy obligują Parafię do wywozu śmieci z cmentarza w Unisławiu Śl. Zasugerowano selektywny odbiór odpadów.
Dotychczasowe rozwiązanie – wielki kontener na odpady zmieszane  – byłby dla nas zbyt drogi (sugerowanna cena to 1500 zł + 23% podatku). Przypomnę, że tylko w drugim półroczu 2019 r. ODPADY ZOSTAŁY WYWIEZIONE TRZY RAZY. Każde wywiezienie śmieci kosztowało Parafię  1230 zł).
Zanim zdecydujemy się na wybór FIRMY, dajcie, proszę, nieco czasu, na rozeznanie.
Jestem otwarty na nowe, bardziej ekonomiczne propozycje.

Proboszcz