Kolęda 2022r.

Kierując się zaleceniami Biskupa Świdnickiego ad. specyfiki wizyty duszpasterskiej w okresie podwyższonego ryzyka zachorowań na Covid-19, proszę Zainteresowanych Koledą Parafian, by ustnie wyrazili wolę kontaktu z Proboszczem w swoim domu.  Możemy to zrobić osobiście bądź telefonicznie. Termin i przybliżoną godzinę Kolędy ustalimy wspólnie.

Jednocześnie dziękuję Wszystkim Ofiarodawcom za wsparcie bieżących większych wydatków Parafii w tym ubezpieczenia kościołów na rok 2022 (1850 zł).

Po feriach zimowych zapraszam do kontaktu tych, którzy pierwotnie deklarowali chęć przyjęcia błogosławieństwa Rodziny, ale z powodów zdrowotnych zdecydowali się przełożyć ” Kolędę” na miesiąc luty.

Proboszcz