Adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę (Sokołowsko).

Dziękuję Wszystkim, którzy postanowili przyjść na półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu (po 2 osoby).
TRWAMY NA MODLITWIE PRZY BOŻYM GROBIE od 11.00 do 16.00.

Proboszcz

 

Adoracja przy Bożym Grobie
Adoracja przy Bożym Grobie